Ứng dụng
  • Túi vải không dệt tự hủy, túi đi chợ, túi siêu thị, túi đựng quà tặng, túi bảo vệ môi trường

  • Bao dép dùng một lần, Áo bảo hộ dùng một lần

 

 

  • Cung cấp vãi không dệt sms làm mũ, nón bảo hộ, khẩu trang y tế dùng một lần

  • Túi bọc trái cây, màng phủ dùng trong nông nghiệp

  • Tấm phủ xe hơi

  • Đồ gia dụng và một số sản phẩm khác


CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NAM MINH