Màu sắc

Xám 468

Tím 7679

Tím 511

Tím 528

Đỏ Cờ

Đỏ 032

Đỏ Hồng 003S

Hồng Phấn

Hồng 226

Kem

Vàng Nhạt

Vàng Kymdan

Vàng Chanh 193

Đỏ Rượu Chát

Đỏ Đun

Đen

Nâu 476

Xanh Bộ Đội

Xanh Lá G932

Xanh Lá 361

Dương Tím

Xanh Yamaha

Xanh Cyan

Xanh Y Tế